Geïntegreerd samenwerken

in ketenzorg

Bij ketenzorg werkt een multidisciplinair team van zorgprofessionals geïntegreerd samen bij het bieden van een zorgprogramma dat is gericht op een specifieke patiëntencategorie. Hiervoor zijn specifieke keteninformatie systemen (KIS-en) ontwikkeld. Er bestaan keteninformatiesystemen voor ondermeer diabetes, CVA, COPD. Belangrijk uitgangspunt is dat de patiënt zelf een actieve bijdrage kan leveren omdat een patiëntentoegang integraal onderdeel uitmaakt van het KIS.

Bron: Innotact