Elektronisch overdragen

Van het patientendossier

ION streeft ernaar om de administratieve lasten van huisartsen te verminderen. Ongeveer 16 procent van de inwoners in Nederland verhuist jaarlijks, en dat brengt vaak een verandering van huisarts met zich mee. Als de patiëntendossiers elektronisch kunnen worden overgedragen en in het HIS worden ingelezen, scheelt dat enorm veel werk. Bij veel huisartsen ligt er altijd een stapel met geprinte dossiers van nieuwe patiënten die opnieuw samengevat en ingevoerd moeten worden. En er zijn praktijken, vooral in de grote (studenten)steden, waar elke jaar een derde deel van het patiëntenbestand muteert.

Bron: website ION