Digitale voordeur

van de praktijk

Elektronische communicatie is het overbrengen van informatie van een zender naar een of meerdere ontvangers door middel van elektronische (elektromagnetische) signalen. Elektronische communicatiemiddelen, met name telefonie en internet, hebben het mensen en systemen mogelijk gemaakt om eenvoudig, effectief en tegen steeds lagere kosten te communiceren. Telecommunicatie – het communiceren over substantiële afstanden – is op basis van elektronische communicatiemiddelen exponentieel gegroeid en wordt in de 21e eeuw steeds vaker gezien als een fundamenteel recht van de mens. Elektronische communicatie speelt ook in de wereldeconomie een substantiële rol.

Bron: Wikipedia