Online toegang

In een beveiligde omgeving

Patiëntportalen zijn zorggerelateerde online applicaties die het voor patiënten mogelijk maken samen te werken en te communiceren met hun zorgverleners, zoals artsen en ziekenhuizen. Sommige patiënt-portalen zijn ​​als stand-alone website beschikbaar, andere portalen worden geïntegreerd in de bestaande website van een zorgverlener. In weer andere zijn modules toegevoegd aan een bestaand elektronisch patiëntendossier (EPD). Al deze diensten delen het vermogen van patiënten om met hun eigen medische gegevens te werken via het internet. De grenzen tussen het EPD, het persoonlijk gezondheidsdossier (PGD) en een patiënt portal zijn aan het vervagen.

Bron: Wikipedia