Kijken & bekeken worden

Het leenwoord benchmark, vertaalbaar als ‘referentiekader’ of ‘ijkingskader’, is een testprocedure om de prestaties van apparaten, systemen of organisaties met elkaar te kunnen vergelijken. Benchmarking is een manier voor organisaties om van elkaar te leren, verantwoording af te leggen en toezicht te vergemakkelijken. Benchmark of benchmarking, de begrippen worden door elkaar gebruikt naargelang van de omgeving: in de computerwereld benchmark, in het management benchmarking.

In de literatuur worden verschillende definities van benchmarking gehanteerd. Een veel gebruikte definitie is die van Camp (1989): “Benchmarking is systematisch onderzoek naar de prestaties en de onderliggende processen en methoden van een of meer leidende referentie-organisaties op een bepaald gebied, en de vergelijking van de eigen prestaties en werkmethoden met deze “best practice”, met het doel om de eigen prestaties te plaatsen en te verbeteren.” Of korter: “Benchmarking is het zoeken en toepassen van best practices.”

Bron: Wikipedia