EMR - EPD - HIS

De huisarts en zijn HIS

Er wordt wel gefluisterd dat huisartsen met hun HIS getrouwd zijn. Feit is dat huisartsen vaak erg trouw zijn aan hun HIS(-leverancier) en huiverig zijn voor het overstappen naar een ander HIS. Er zijn er nogal wat in Nederland. Onze 8000 huisartsen maken gebruik van maar liefst 8 verschillende HISsen. Wellicht heeft dit te maken met de verzuiling en kan de vergelijking worden getrokken met ons politieke- en omroepbestel. Hoe dan ook kan een overzicht van alle HISsen natuurlijk niet ontbreken op het eHuisartsenKompas!