De Virtuele Spreekkamer
Artsenvereniging VvAA en het bedrijf FocusCura gaan samen optrekken om begin 2015 duizend huisartsen een virtuele spreekkamer te laten openen. Patiënten hoeven dan minder vaak naar de huisarts toe. Mooi  initiatief dit! Goed om de lekenpers hiervoor op te zoeken; laat patienten hun huisartsen maar gaan bevragen. De App in kwestie is waarschijnlijk PatientHub en dat […]
Read More
Innovatie Awards
De Accenture Innovation Awards is een jaarlijks terugkerende innovatiewedstrijd voor de meest innovatieve Nederlandse producten, diensten en concepten. In Nederland gelanceerde concepten die uitzonderlijke prestaties leveren op het gebied van innovatie en duurzaamheid én jonger zijn dan drie jaar, schrijven zich in en dingen mee naar de felbegeerde Blauwe Tulpen (innovatie), Groene Tulp (duurzaamheid) en […]
Read More
Bring Your Own … in de zorg
Op uitnodiging van Nictiz en Vilans debatteerden verschillende experts op 6 juni 2014 over het thema: Bring Your Own… Ook patiënten en cliënten maken steeds vaker gebruik van technologie om hun gezondheid zelf te monitoren. Dat doen zij met hun eigen devices, apps, data, enzovoorts. Wat betekent dit voor de toekomst van de zorg? De […]
Read More
Deze video van ongeveer 8 minuten geeft een goed beeld van wat er op dit moment gebeurt in de wereld van eHealth. Twee artsen die aan het woord komen zijn chirurg Marlies Schijven en Uroloog Erich Taubert.
Read More
Online logopedie
De wondere wereld van eHealth is voor veel mensen nieuw; zowel voor de cliënt als de professionals, merk ik. Cliënten die ik spreek zijn vrijwel zonder uitzondering nieuwsgierig en vaak positief over eHealth, professionals daarentegen zijn meestal onwetend en staan soms ronduit negatief tegenover eHealth. Zorg online, dat kan toch niet goed zijn? Ik ben […]
Read More
Tien geboden
eHealth is een middel eHealth is een veelomvattend begrip, zo blijkt uit de onderzoeksliteratuur. In 2001 waren er maar liefst 51 unieke definities van eHealth in omloop in internationale publicaties, woordenboeken en op het internet.Sinds de opkomst van social media kwamen daar in 2010 nog eens 47 unieke definities van ‘Gezondheid 2.0’ bij. eHealth is een […]
Read More
ePillen
Denkend aan eHealth zie ik een breed aanbod, traag door oneindig zorgland gaan… Er ontstaan steeds meer mogelijkheden om patiënten via eHealth-toepassingen te ondersteunen bij hun medicijngebruik. Toch lijken zowel de huisarts als de apotheker nog maar mondjesmaat gebruik te maken van deze ‘tools’.
Read More
Op 8 februari verscheen het rapport “E-health en zelfmanagement: een panacee voor arbeidstekorten en kostenoverschrijdingen in de zorg?“, waarin wordt geconcludeerd dat eHealth en zelfmanagement Nederland al snel een productiviteitswinst op kunnen leveren van minimaal 1 miljard euro. In het TV-programma “24/7” van 10 februari 2012 nemen BNN/Vara naar aanleiding hiervan duidelijk stelling: Nederlandse huisartsen moeten […]
Read More