BeterVerwijzen

Het “BeterVerwijzen Concept” is oorspronkelijk bedacht in 2008 door het Medisch Centrum Alkmaar (MCA) en de Huisartsenorganisatie Noord-Kennemerland (HONK) met als doel het verbeteren van de afstemming tussen patiënt, huisarts, specialist en ziekenhuis in het verwijsproces. Uitgangspunt van dit concept is dat de verwijzer op een eenvoudige wijze via zijn/haar eigen (Huisarts) Informatie Systeem en een gestandaardiseerd sjabloon een digitale verwijzing kan aanmaken. De verwijzer zal deze digitale verwijzing vervolgens elektronisch verzenden naar een digitale postbus van het ziekenhuis. Het ziekenhuis zal deze digitale verwijzing ontvangen en per specialisme verwerken (inclusief het contact opnemen met patiënt voor het inplannen van een afspraak) en uiteindelijk toevoegen aan het elektronisch dossier van de patiënt in het bestaande Ziekenhuis Informatie Systeem (ZIS).

Bron: website Code24

You may also like