Portfolio Details

The only way is up!

De ‘ICT-ladder’ beschrijft en visualiseert hoe de ICT in de zorg op een hoger plan gebracht kan worden. In een getrapt model wordt er structuur gebracht in de ontwikkeling en groei naar een volwassen ICT omgeving. Hiermee wordt een basis gelegd voor een integraal, veilig en betrouwbaar digitaal netwerk wat de medische zorgverleners met elkaar verbindt en bovendien de patiënt toegang geeft tot persoonlijke medische informatie. De ICT-ladder is bruikbaar voor zowel de individuele huisarts, als voor bestuurlijke gremia.

Een papierloze huisartsenpraktijk
 • netwerk

  In de laatste trap van de ICT-ladder worden de onderliggende gegevens in een groter verband bereikbaar dan op praktijkniveau. Geautoriseerde zorgverleners zijn zo in staat gegevens in te zien die voor hun beroepsgroep zijn toegestaan – nadat de patient toestemming heeft gegeven de medische informatie te willen delen in dit eNetwerk.
 • beslissteun

  Beslisondersteuning kan tijdens een consult patiënt-specifieke meldingen genereren over medicatie en het voorgestelde beleid, maar ook over de medische historie. Het is hiertoe nodig dat deze functionaliteit naadloos geïntegreerd is in het HIS.
 • portaal

  Patiëntenportalen bieden patiënten informatie over hun gezondheidstoestand en bieden ze toegang tot de gezondheidszorg. In de huidige tijd willen mensen in toenemende mate in staat zijn de regie te voeren. Portalen kunnen hierin een belangrijke rol spelen.
 • DCV

  Om optimaal gebruik te kunnen maken van gedigitaliseerde zorg, is het noodzakelijk dat de correspondentie en communicatie tussen zorgverleners en diagnostische centra digitaal verwerkt kan worden.
 • EVS

  Gebruik maken van het EVS betekent het inzetten van een geautomatiseerd systeem dat onveilige situaties signaleert tijdens het voorschrijven van medicatie. Onveilige situaties zijn bijvoorbeeld dubbelmedicaties, contra-indicaties, interacties met andere geneesmiddelen en overgevoeligheidsreacties. Daarbij kan de voorschrijver ondersteund worden bij complexe medicatiebeslissingen. Onleesbare handgeschreven recepten als bron voor fouten zijn daarmee verleden tijd.
 • HIS

  Een Huisarts Informatie Systeem (HIS) is software voor de huisartspraktijk voor het beheren van onder andere achtergrondgegevens over de patiënten, medische gegevens en financiële gegevens over de praktijk, en werkt dus als een informatie verwerkend systeem.
 • computer

  De computer heeft zijn intrede gemaakt in de praktijk, maar er wordt geen gebruik gemaakt van specifieke medische software om het patiëntendossier bij te houden. De computer wordt vooral ingezet voor bedrijfsmatige administratieve taken
 • papier

  De huisarts gebruikt een papieren medisch dossier en aanvullende patiëntengegevens komen de praktijk binnen door middel van telefoon, fax of papieren brieven en worden handmatig in het dossier opgenomen.

You may also like

Leave A Comment

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter message.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.