Download

Portfolio Details

Kleurjeleven.nl is een online behandelprogramma om somberheid aan te pakken. Tijdens het programma krijgt u telefonische begeleiding van een psycholoog. Kleurjeleven.nl bestaat uit 8 lessen van 30 minuten en 1 opfrisles die u zelfstandig volgt. U volgt 1 les per week op een voor u geschikt moment. De lessen bestaan uit schriftelijke en gesproken informatie, korte films, animaties en opdrachten. Indien u vragen heeft over het programma of persoonlijke vragen, bestaat de mogelijkheid een e-mail te versturen aan een psycholoog. Daarnaast kunt u uw vragen ook stellen tijdens de telefonische contactmomenten.

Bron: website kleurjeleven.nl

You may also like

Leave A Comment

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter message.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.