• 06-apr-2014
  • Categories
  • Tags
  • Client
    Digitalis Rx
Download

Portfolio Details

Prescriptor is het elektronische voorschrijfsysteem (EVS) dat Digitalis Rx bv speciaal heeft ontwikkeld voor voorschrijvers, van huisartsen tot specialisten. Dit EVS geeft snel en op eenvoudige wijze toegang tot een uitgebreid kennisaanbod. Prescriptor onderscheidt zich door een aantal bijzondere eigenschappen. Het is geïntegreerd in het medisch patiëntdossier, geeft beslissingsondersteunend advies en beschikt als multisource EVS-module over een veelheid aan informatiebronnen.

De kennis wordt daartoe geïntegreerd in het werkproces van de voorschrijver. Het is veel comfortabeler en efficiënter voor de voorschrijver deze bronnen gebundeld ‘at the point of care’ te kunnen raadplegen, dan als afzonderlijke naslagwerken. De bronnen, waaronder richtlijnen, formularia, geneesmiddelendatabanken en farmacotherapeutisch kompas, die Prescriptor opent en verbindt, worden elders nog toegelicht.

You may also like

Leave A Comment

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter message.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.