Download

Portfolio Details

TIPP staat voor Transmurale Interactief Patiënten Platform. Na verwijzing door de huisarts, wordt de patiënt vanuit een call center persoonlijk begeleid naar vervolgzorg. De patiënt wordt keuze-informatie voorgelegd en begeleid naar de zorgaanbieder van zijn of haar keuze. De patiënt is hierbij volledig in regie! Na het zorgtraject wordt de patiënt gevraagd naar de ervaringen die vervolgens systematisch wordt vastgelegd en ontsloten. Met deze informatie kan TIPP zorgaanbieders feedback geven en patiënt steeds beter adviseren over de kwaliteit van zorg. Door deze centrale coördinatie van zorg werkt TIPP aan patiëntbegeleiding, kwaliteitsverbetering en kostenreductie.

Bron: website tipp

You may also like