Download

Portfolio Details

Het ZWIP staat voor Zorg- en WelzijnsInfoPortaal. Het ZWIP is een innovatieve ICT-ondersteuning en faciliteert en ondersteunt het zorgproces voor met name kwetsbare ouderen, andere doelgroepen kunnen echter ook baat hebben bij ZWIP.

Het ZWIP:

  • fungeert als een digitale overlegtafel; via het ZWIP wisselen zorgprofessionals onderling veilig en snel actuele zorg- en welzijnsinformatie uit. Het ZWIP brengt daarmee zorgprofessionals rondom een oudere in een virtuele omgeving bij elkaar en bevordert zo multidisciplinaire samenwerking.
  • bevat een digitaal multidisciplinair zorgplan (NHG-conform);
  • ondersteunt het fysieke en/of digitale MDO;
  • versterkt de rol van case manager of (zorg-)co├Ârdinator.

Bron: website ZWIP

You may also like

Leave A Comment

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter message.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.