RVZ pleit voor PGD

rvzcoverWellicht is het een idee om juli uit te roepen tot eHealth-maand! Na de minister van VWS laat ook de Raad voor de Volksgezondheid & Zorg (RVZ) van zich horen. Patiënten die dat willen, moeten straks kunnen beschikken over een persoonlijk gezondheidsdossier (PGD). Dat stelt de RVZ in een recent verschenen advies. Een korte passage:

Dit advies bepleit als toekomstperspectief dat de patiënt/burger/verzekerde (verder patiënt genoemd) kan beschikken over al zijn gezondheidsgegevens, als hij dat kan en wil; in eerste instantie via internet door een muisklik op een knop op een website (naar analogie van Blue Button, een initiatief van de overheid in de VS), uiteindelijk in de vorm van een levenslang persoonlijk gezondheidsdossier (PGD). Het PGD bevat (digitale) kopieën van bestaande (elektronische) medische dossiers van zorgaanbieders/zorgverleners (verder te noemen zorgaanbieders) en gegevens die de patiënt daar zelf aan toevoegt.

Ik denk dat de RvZ hiermee een zeer belangrijke aanbeveling doet: een toekomst van de digitale gezondheidszorg zónder PGD is moeilijk voorstelbaar.

Comments are closed.