Een nieuw initiatief

Op 25 augustus 2011 vond bij het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) een workshop plaats over huisarts, patiënt en ICT, met als doel om concrete ideeën voor een NHG-visie en plan van aanpak op het gebied van eHealth te verzamelen. De eerste gesprekken om tot zo’n sessie te komen vonden al ruim twee jaar eerder plaats tussen NHG en NVEH. Het kostte dus enige tijd om eHealth op de agenda te krijgen, maar het geduld werd beloond en een inspirerende bijeenkomst was het resultaat. Inmiddels hadden een huisarts en psycholoog contact gezocht met de NVEH met de vraag hoe het gebruik van eHealth onder huisartsen kon worden vergroot. Bart van Pinxteren en Jesper Brons werden aan elkaar voorgesteld en op de NVEH site werd een eerste pagina neergezet. Vervolgens werd een kleine groep enthousiastelingen geworven en werden afspraken werden gemaakt met NHG en LHV over de (toekomstige) relatie met HAweb.  Enkele maanden later is de website eHuisartsenKompas een feit!

De digitale huisarts komt eraan

In mijn ogen staan huisartsen aan de vooravond van enorme veranderingen. Steeds meer patiënten gaan de online mogelijkheden benutten voor gezondheid en zorg en willen, naast het vertrouwde contact in de spreekkamer, voor praktische vragen en handelingen ook online communiceren met hun huisarts. De mogelijkheden daarvoor bestaan al net zolang als internet. NVEH mede-oprichter en bestuurslid Robert Mol, ook bekend als de ‘emaildokter’, mailt bijvoorbeeld al 11 jaar met zijn patiënten. En toepassingen als teledermatologie zijn in Nederland al jaren geleden ingevoerd en inmiddels voor veel huisartsen gemeengoed.
Toch worden de online mogelijkheden om met patiënten te communiceren beperkt benut. Daar zijn diverse redenen voor. Veel (oudere) patiënten willen of kunnen geen gebruik maken van internet. Ook zijn er financiële en technische beperkingen en vrezen veel huisartsen nog meer werk in een al overvolle praktijk. Maar er is nog iets anders.

“Ik wil mijn patiënt in de ogen kunnen kijken”

Tijdens het eHealth congres dat KNMG en NVEH in februari 2011 organiseerden verwoordde een huisarts het als volgt: “Ik weet dat een groeiend deel van mijn patiënten voor praktische vragen met mij of mijn medewerkers wil mailen, zelf gegevens wil kunnen inzien en aanleveren, of simpele zaken zoals herhaalrecepten online wil regelen. En ik weet dat de mogelijkheden er zijn en het mij als huisarts niet per se meer, maar juist minder tijd kan kosten. Maar het past niet bij de manier waarop ik mijn rol als huisarts zie en ik mijn werk als huisarts wil doen. Ik wil mijn patiënt in de ogen kunnen kijken.”

Een persoonlijke noot

Het getuigschrift hiernaast is van mijn grootvader, tijdens zijn leven vele jaren dorpshuisarts in Boskoop.  Ik denk dat hij het helemaal eens zou zijn met de stelling dat een huisarts zijn patiënten in de ogen wil kunnen kijken. En dat al die technische mogelijkheden niet bijdragen aan een goede arts-patiënt relatie.

Of vergis ik me?

Want wat als een deel van zijn patiënten hem zou vertellen dat zij de mix van fysieke en online contacten niet als een verschraling maar juist als een verrijking van de arts-patiënt relatie zien? Dat het hen helpt om beter voor hun eigen gezondheid te zorgen. En dat hij als hun huisarts, juist omdat ie ook online toegankelijk is, extra gewaardeerd wordt?

Ik kan het mijn grootvader niet meer vragen. Maar het is denk ik wel een vraag die actueel is voor huisartsen anno 2012.

Mensenwerk

Gezondheidszorg is en blijft mensenwerk. Hoeveel eHealth-toepassingen en mobiele apps er ook een plek zullen krijgen in het zorgproces, intermenselijke relaties zullen altijd de basis vormen van de gezondheidszorg. Maar dat wil niet zeggen dat de mogelijkheden die eHealth biedt niet benut kunnen worden.  Als ze meerwaarde hebben voor patiënten én huisartsen, dan is wat mij betreft niet de vraag óf, maar hóe deze mogelijkheden benut dienen te worden. Een kompas is daarbij handig.

De site eHuisartsenKompas.nl kan huisartsen daarbij helpen.

Graag wil ik hierbij Bart en Jesper complimenteren met het resultaat tot zover.
Ik hoop en verwacht dat eHuisartsenkompas.nl een belangrijke bijdrage gaat leveren om eHealth gewoon onderdeel van de huisartsenzorg te maken.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Comments are closed.