De patient spreekt

Patiënten zijn nogal verdeeld over eHealth. Uit onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat ongeveer de helft van de ondervraagden positief denkt over het e-consult; zij zien als voordelen vooral het gemak en de efficiëntie bij klachten waarvoor fysiek contact met de arts niet noodzakelijk is. De sceptici – waaronder relatief wat meer ouderen – geven aan vooral te verwachten het persoonlijke contact met de arts te zullen gaan missen en daarnaast liever te hebben dat de arts met eigen ogen kijkt, bijvoorbeeld omdat men de klacht moeilijk kan omschrijven.

Maar is het eigenlijk niet vreemd dat veel Nederlanders in dit digitale tijdperk niet staan te springen om elektronische dienstverlening door de huisarts? Hoewel de helft van de Nederlanders in marktonderzoek nog niet volmondig ja zegt tegen het e-consult en er in huisartsenpraktijken nog niet veel mee gewerkt wordt, is het volgens mij – zoals bij zoveel digitale ontwikkelingen – slechts een kwestie van tijd en zal het, als het eenmaal verder is ingevoerd, snel als vanzelfsprekend worden gezien.

Onbekend maakt onbemind?

Dat de meningen over eHealth nogal uiteen lopen, zou heel goed een gevolg kunnen zijn van het feit dat het nog weinig wordt toegepast. Wellicht is het moeilijk er een voorstelling van te maken. eHealth wordt dan ook nog lang niet door alle huisartsen aangeboden:

  • Online afspraken maken kan bij 8% van de huisartsen.
  • Online inschrijven kan bij een kwart van de praktijken.
  • eConsult komt weinig voor (gebaseerd op kwalitatief onderzoek, geen cijfers beschikbaar)

Momenteel kunnen patiënten zich moeilijk voorstellen dat ze hun huisarts ook digitaal kunnen consulteren. Ter vergelijking: als we een concept als ‘Facebook’ of ’iPad’ 10 jaar geleden aan consumenten hadden voorgelegd, was waarschijnlijk ook lang niet iedereen meteen enthousiast geweest. Het is nu eenmaal moeilijk je een voorstelling te maken van zo’n nieuwe ontwikkeling en veel Nederlanders zijn in zulke gevallen toch wat terughoudend.

Je zou dus ook kunnen zeggen dat het feit dat de helft nu al aangeeft wel wat te zien in e-zorg of e-consults, behoorlijk hoog is!

Om hier echt goed gefundeerde uitspraken over te kunnen doen, is het van belang er een uitgebreider, specifieker onderzoek aan te wijden dan de onderzoeken waarin dit onderwerp tot nu toe kort aan de orde is gekomen. Hierbij zal de patiënt uitvoerig geïnformeerd moeten worden en het liefst voorbeelden moeten bekijken en/of uitproberen, zodat hij zich er een goede voorstelling bij kan maken en een weloverwogen antwoord kan geven.

Zo zou een vraag bijvoorbeeld kunnen luiden:

In sommige huisartsenpraktijken is het mogelijk om naast de bekende manier (telefonisch of face to face) ook via e-mail contact te hebben met de huisarts, bijvoorbeeld om een afspraak te maken of een bloeduitslag te bespreken. Zou u daar zelf gebruik van maken als dit bij uw huisarts mogelijk zou zijn?

In plaats van:

In hoeverre staat u open voor e-consult?

De patiënt is er klaar voor

Al met al lijkt het mij onvermijdelijk dat de huisarts meegaat in de ontwikkeling van eHealth. De consument is immers gewend om voor alles het internet te raadplegen en gebruiken. Wie iets wil kopen, kan vooraf uitgebreid vergelijkend onderzoek doen via legio online winkels en vergelijkingssites; ook het reserveren van een hotelkamer of in een restaurant kan met een paar muisklikken thuis vanaf de bank.

Ook voor zorggerelateerde zaken wordt het internet volop geraadpleegd. Huisartsen bieden weliswaar nog weinig internetdiensten aan, maar elders op het internet is een veelheid aan informatie over zorg en gezondheid te vinden. Wie zich ziek voelt of pijn heeft, gaat vaak eerst naar ‘dr. Google’ en pas dan naar de huisarts, om vervolgens na diens diagnose nog eens verder te zoeken naar extra informatie op het internet. Wat dat betreft is er al een belangrijke stap in de richting van eHealth gezet.

Tijd voor de huisarts om de volgende stap te nemen.

Comments are closed.