ePillen

Denkend aan eHealth zie ik een breed aanbod, traag door oneindig zorgland gaan…

Er ontstaan steeds meer mogelijkheden om patiënten via eHealth-toepassingen te ondersteunen bij hun medicijngebruik. Toch lijken zowel de huisarts als de apotheker nog maar mondjesmaat gebruik te maken van deze ‘tools’.

Elektronische voorlichting op recept

Wat zou er mooier zijn dan als patiënt bij je medicijnen een kaartje met QR-codes te ontvangen? Dat is zo’n geblokte streepjescode, die je thuis scant en waarmee je in alle rust informatie over je aandoening en de behandeling ervan kunt opzoekenen nalezen. En daarnaast wellicht wat handige tools voor op je mobiele telefoon, zodat je niet vergeet je pillen te slikken en áls je het dan toch vergeet weet wat je moet doen. Technisch moet zoiets geen probleem meer zijn.

Patiëntenportals, informatieve sites en apps zijn er genoeg in het digitale bos. Toch komt een duidelijke stroom nog niet op gang. Komt het doordat huisartsen door de wirwar en gebrek aan tijd de weg niet kunnen vinden?

FTO

eHealth agenderen tijdens het maandelijkse farmacotherapie overleg (FTO) tussen huisartsen en apothekers kan helpen om het gebruik ervan bij farmacotherapie te stimuleren. Maak om te beginnen bijvoorbeeld eens een overzicht van websites, internetbehandelingen en apps waar jullie (huisartsen) een goed gevoel bij hebben. Spreek vervolgens af hoe je gaat beginnen met de toepassing ervan. Het kan bij vrijwel elk FTO-onderwerp een agendapunt worden.

Vinger aan de pols

Ik zie dat het in de praktijk huisartsen vaak aan de mogelijkheid ontbreekt om een vinger aan de pols te houden, bijvoorbeeld bij patiënten die starten met medicatie. Hier ligt een mooie uitdaging voor de ICT om slimme ‘tools’ te ontwikkelen die hierop ingaan. Apps kunnen bepaalde handelingen van de patiënt registreren en een signaal afgeven als het fout gaat. De huisarts zou zo bepaalde risicopatiënten online kunnen monitoren op therapietrouw en het optreden van bijwerkingen. Op deze wijze houdt de huisarts een oogje in het zeil en voelt de patiënt zich gesteund.

Medicatie in online therapieën

Er slikken in Nederland meer mensen medicijnen dan dat er rokers zijn. Toch besteden niet alle online behandelingen aandacht aan medicatie. Ik denk dat het vaker zinvol is om het op te nemen dan gedacht. Niet-medicamenteuze behandelingen kunnen namelijk onbedoelde effecten hebben op de medicatie: mensen kunnen denken dat pillen minder belangrijk zijn. Het is niet ondenkbaar dat mensen hierdoor minder gaan slikken of zelfs stoppen met de medicatie. Aan de andere kant kunnen de klachten waarvoor mensen online hulp zoeken ook veroorzaakt of versterkt worden door medicijnen, of een suboptimale medicamenteuze behandeling. Denk bijvoorbeeld aan slaapproblemen of concentratiestoornissen op het werk.

Uit het scherm in de pen

Als het om verantwoord voorschrijven van medicijnen gaat, zie ik dezelfde overvloed aan informatie op het internet. Huisartseninformatiesystemen kennen al een eigen formularium, daar komen nu ook additionele online services bij die patiëntgerichte adviezen geven. Sinds kort kan elke huisarts zijn eigen voorschrijfbeleid toetsen aan dat van richtlijnen en collega’s met de Monitor Voorschrijfgedrag Huisartsen. Omdat dit uiteindelijk de gezondheid van de patiënt ten goede komt, is ook dit een vorm van eHealth.

Graag roep ik huisartsen op om hun wensen en ervaringen met tools die het medicijngebruik kunnen ondersteunen op het eHuisartsenKompas te melden.

Comments are closed.