Het ministerie pakt door

Minister Schippers en staatssecretaris van Rijn (van VWS) zien eHealth niet als een technologie die het menselijk contact gaat vervangen, maar als een die er juist voor kan zorgen dat er meer ruimte komt voor de menselijke kant van de zorg. ‘Omdat technologie ze werk uit handen neemt, krijgen zorgverleners meer tijd voor persoonlijke aandacht en een luisterend oor.’
Ze spreken klare taal en hebben vandaag een brief ‘e-health en zorgverbetering’ naar de Tweede kamer gestuurd omdat zij willen dat eHealth beter en breder wordt geïmplementeerd.

Om het helemaal concreet en toetsbaar te maken formuleren zij drie ambities voor de komende vijf jaar:

  • 80% van de chronisch zieken toegang tot medische gegevens
  • 75% van de chronisch zieken en ouderen kan desgewenst zelfgegenereerde gezondheidsgegevens aanleveren
  • 100% van degenen die thuiszorg ontvangt heeft desgewenst toegang tot beeldschermzorg

Met alleen het formuleren van ambities zijn we er nog niet, maar er zijn ook maatregelen aangekondigd. Zo zal onder meer de informatie-uitwisseling tussen systemen worden bevorderd en wordt er in de bekostiging gestuurd. Het lijkt alsof de centrale overheid meer de regie over ICT in de zorg wil nemen. En daar is in mijn ogen niet veel mis mee.

Bron: website Rijksoverheid

Comments are closed.