Online logopedie

De wondere wereld van eHealth is voor veel mensen nieuw; zowel voor de cliënt als de professionals, merk ik. Cliënten die ik spreek zijn vrijwel zonder uitzondering nieuwsgierig en vaak positief over eHealth, professionals daarentegen zijn meestal onwetend en staan soms ronduit negatief tegenover eHealth. Zorg online, dat kan toch niet goed zijn?

Ik ben opgeleid als een logopedist die aan tafel werkt, met de cliënt naast zich, met tastbaar materiaal en met de ouders of partner er vaak bij. Maar inmiddels is online logopedie ook mogelijk. Is het een bedreiging? Doet het afbreuk aan de kwaliteit van de zorg? Of is het een kans?

Telelogopedie, ook wel online logopedie, is het geven van een logopedische behandeling via een internetverbinding. In Nederland is online logopedie nog betrekkelijk nieuw en staat het onderzoek ernaar nog in de kinderschoenen. In andere landen wordt telelogopedie al langer toegepast en werd al onderzoek gedaan naar de effectiviteit ervan, alsmede naar de tevredenheid onder de eindgebruikers. Bij studies naar de effectiviteit van online logopedie, wordt therapie op afstand met een video-verbinding vergeleken met traditionele face-to-face therapie (FTF). Er is bij zowel kinderen als volwassenen, met uiteenlopende aandoeningen (van de ziekte van Parkinson tot stotteren) aangetoond dat de effectiviteit van online therapie gelijk is aan die van FTF therapie of zelfs beter.

Hoe werkt het?

Door logopedisten worden diverse applicaties gebruikt, zoals beeldbellen via Skype of speciaal voor de logopedie ontworpen softwaretools, zoals het Canadese ‘TinyEYE’, dat inmiddels ook naar het Nederlands is vertaald. Bij deze softwaretools logt de cliënt thuis in en gaat naar de door de logopedist geselecteerde oefeningen, online therapiematerialen en spellen. Daarnaast bieden ze onder meer de volgende functionaliteiten:

  • Monitoring; de logopedist kan inzien hoe vaak de cliënt geoefend heeft.
  • Notities en videoberichten; de logopedist kan persoonlijke notities en videoberichten plaatsen in de huiswerkmodule, waarmee de cliënt de mogelijkheid krijgt om instructies en feedback terug te zien.

Voordelen

In wetenschappelijk onderzoek is een aantal voordelen van het gebruik van telelogopedie naar voren gekomen.

Zo wordt de belasting voor ouders/verzorgers als veel lichter ervaren wanneer FTF therapie ermee wordt afgewisseld. De cliënt kan vanuit huis, school of instelling telelogopedie volgen, waardoor de belasting kleiner wordt. (Grogan-Johnson, et al, 2011).

Telelogopedie vergroot hiernaast de flexibiliteit bij de logopedist en cliënt. Bovendien vervallen belemmeringen als reistijd en afstand; de therapie is toegankelijk voor iedereen, ongeacht de geografische afstand. Therapie in de eigen omgeving heeft daarnaast ook het voordeel dat het de transfer naar het gebruik in het dagelijks leven vergemakkelijkt.

Vergoeding
Sinds januari 2011 kan telelogopedie vergoed worden door een groot aantal ziektekostenverzekeraars. Daarbij zijn wel enkele eisen. Zo moet er een behandelrelatie bestaan, moet de patiënt geïnformeerd zijn over het doel van dev behandelwijze en over de kosten die eraan verbonden zijn. Ook moeten de resultaten worden bijgehouden in het patiëntendossier, zoals bij een FTF behandeling.

Het bestaan van de beeldtelefoon, Skype en TinyEYE op de Nederlandse markt en de prestatiecode voor telelogopedie die de NZA per januari 2011 heeft afgegeven, hebben de weg voor Nederlandse logopedisten geplaveid om de eerste stappen te zetten in de digitale wereld. Dit betekent een grote uitdaging, maar ook zeker een grote kans. De samenwerking met huisartsen is hierin essentieel.

Persoonlijke ervaringen

Online therapie vormt mijns inziens een verrijking van het bestaande aanbod van logopedische behandelmethodes. Ik merk dat ouders en/of cliënten de behandelmethode over het algemeen als zeer prettig ervaren. Ook merk ik dat huiswerk vaker gemaakt wordt (kinderen vinden het leuk!) en is de therapietrouw hoger dan wanneer ik alleen FTF behandel. Immers, als een ouder of broertje ziek is, kun je misschien wel thuis logopedie volgen. Wat ik echter ook merk dat verwijzers vaak nog te weinig weten over de mogelijkheden van online therapie. De wondere wereld van eHealth is pril, maar dat het de toekomst heeft staat voor mij vast.

Samenwerken met huisartsen

Ik ben erg benieuwd hoe huisartsen naar de ontwikkelingen van online zorgverlening kijken. Wie weet is het mogelijk om in de toekomst collegiaal overleg te hebben via Skype of de beeldtelefoon? In hoeverre integreert u online zorg in uw praktijk? En als u merkt dat een cliënt of ouder (te) weinig mogelijkheden heeft om directe logopedie te volgen in een praktijk, denkt u dan aan de mogelijkheden van online therapie? Hoe ‘e-‘ bent u?

Comments are closed.