De patient spreekt
Patiënten zijn nogal verdeeld over eHealth. Uit onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat ongeveer de helft van de ondervraagden positief denkt over het e-consult; zij zien als voordelen vooral het gemak en de efficiëntie bij klachten waarvoor fysiek contact met de arts niet noodzakelijk is. De sceptici – waaronder relatief wat meer ouderen – geven aan vooral […]
Read More
Huisartsen werken al jaren met geautomatiseerde systemen, de HISen. Samen met de apotheken zijn zij in Nederland voorlopers in het digitaal registreren en uitwisselen van medische gegevens. De verwijs- of ontslagbrief, labuitslagen, recepten en terugkoppeling van de huisartsenpost zijn allemaal digitaal te organiseren. Maar waar huisartsen en andere zorgverleners de onderlinge communicatie veelal digitaal organiseren, […]
Read More