De patient spreekt
Patiënten zijn nogal verdeeld over eHealth. Uit onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat ongeveer de helft van de ondervraagden positief denkt over het e-consult; zij zien als voordelen vooral het gemak en de efficiëntie bij klachten waarvoor fysiek contact met de arts niet noodzakelijk is. De sceptici – waaronder relatief wat meer ouderen – geven aan vooral […]
Read More