Huisartsen werken al jaren met geautomatiseerde systemen, de HISen. Samen met de apotheken zijn zij in Nederland voorlopers in het digitaal registreren en uitwisselen van medische gegevens. De verwijs- of ontslagbrief, labuitslagen, recepten en terugkoppeling van de huisartsenpost zijn allemaal digitaal te organiseren. Maar waar huisartsen en andere zorgverleners de onderlinge communicatie veelal digitaal organiseren, […]
Read More